lek.med. Piotr Piwowar

chirurg

lekarz specjalista chirurgii,
Ordynator Oddziału Chirurgicznego
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego 
w Grudziądzu.

 przyjmuje: we wtorki w godzinach 15:00 - 19:00

Informacje

 
Terminologia
Gastrofiberoskopia  - Celem badania jest obejrzenie powierzchni błony śluzowej, wyścielającej przełyk, żołądek i dwunastnicę oraz ocena kształtu i czynności ruchowej tych narządów. Gastrofiberoskopia pozwala stwierdzić obecność owrzodzeń, guzów i deformacji w badanym odcinku przewodu pokarmowego, uwidacznia zmiany naczyniowe oraz miejsce czynnego czy niedawno przebytego krwawienia.

Poradnie
Centrum Gastrologii - Dariusz Gajda :
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA,
PORADNIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH,
PORADNIA CHIRURGICZNA.

 

­