Sposoby przygotowania się do badania:

I sposób - preparat FORTRANS

II sposób - preparat CITRA FLEET

III sposób - preparat MOVIPREP

IV sposób - preparat EZICLEN

 

OPIS BADANIA

Kolonoskopia   jest metodą endoskopowego badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelita grubego). W naszej placówce najczęściej oceniamy także końcowy odcinek jelita cienkiego.

W trakcie badania istnieje możliwość pobrania wycinków błony śluzowej jelita do badania histopatologicznego, wykonania polipektomii (wycięcia polipów).

Tuż przed badaniem w pomieszczeniu higieny osobistej (WC, bidet, umywalka) pacjent rozbiera się (od pasa w dół) oraz zakłada jednorazowe szorty i następnie w gabinecie zabiegowym układa się w pozycji leżącej na plecach lub lewym boku.

W dalszej kolejności, badający wsuwa do odbytnicy pacjenta końcówkę kolonoskopu uprzednio zwilżoną żelem i stopniowo przesuwa ją wzdłuż jelita grubego.

W naszej placówce stosujemy zasadę takiego postępowania, aby badanie przebiegało w sposób nie tylko niekrępujący, ale także bezbólowy. Na życzenie pacjenta stosujemy dożylną premedykację/znieczulenie. Badanie bez dożylnej premedykacji bywa mniej lub bardziej bolesne wskutek naciągania krezki jelita przy pokonywaniu oporów podczas przesuwania endoskopu. W czasie badania pacjent nie powinien wstrzymywać oddawania gazów.

POWIKŁANIA

Możliwość wykonania pełnej kolonoskopii oraz całkowite bezpieczeństwo nie mogą być zagwarantowane przez żadnego lekarza. Powikłania zdarzają się jednak niezmiernie rzadko, a należą do nich: przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego (0,14-0,18%), krwawienie (0,008%).

POSTĘPOWANIE PO BADANIU

Ze względu na zastosowanie znieczulenia dożylnego, po badaniu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych oraz obsługiwać maszyn precyzyjnych do dnia następnego.            O czasie rozpoczęcia spożywania jedzenia po badaniu decyduje lekarz.

Proszę poinformować swojego lekarza lub pielęgniarkę, jeżeli w ciągu kilku godzin po zabiegu odczulibyście Państwo silne bóle jamy brzusznej, bądź inne niepokojące objawy.

 UWAGA! 

• Osoby przyjmujące przewlekle stosowane leki powinny przyjąć je co najmniej 1 godzinę przed lub po spożyciu środka przeczyszczającego. W dniu badania należy przyjąć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody niegazowanej. Nie przyjmować leków przeciwcukrzycowych lub po uzgodnieniu z lekarzem.

• Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania.

• Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenocumarol, sintrom, aspiryna, acard) powinny zgłosić ten fakt lekarzowi przed badaniem.

• Po badaniu obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów do dnia następnego.

ZGODA NA BADANIE

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o badaniu i z formularzem zgody na badanie.

Kolonoskopia - zgoda na badanie - pobierz

Informacje

 
Terminologia
Gastrofiberoskopia  - Celem badania jest obejrzenie powierzchni błony śluzowej, wyścielającej przełyk, żołądek i dwunastnicę oraz ocena kształtu i czynności ruchowej tych narządów. Gastrofiberoskopia pozwala stwierdzić obecność owrzodzeń, guzów i deformacji w badanym odcinku przewodu pokarmowego, uwidacznia zmiany naczyniowe oraz miejsce czynnego czy niedawno przebytego krwawienia.

Poradnie
Centrum Gastrologii - Dariusz Gajda :
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA,
PORADNIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH,
PORADNIA CHIRURGICZNA.

 

­