TESTY ODDECHOWE WODOROWE

Rejestracja na badania

tel. 724 00 32 00  w godzinach 10 – 18

Proszę przeczytać informację o przygotowaniu do badania.

 

Na podstawie informacji o zawartości wodoru w wydychanym powietrzu diagnozujemy szereg dolegliwości gastrologicznych i nietolerancji żywieniowych (nie dotyczy alergii pokarmowej).

Wskazaniami do wykonania badania jest dyskomfort w jamie brzusznej, uporczywe wzdęcia, biegunki, zaparcia, gazy, bóle brzucha.

Wodorowy test oddechowy jest stosowany w diagnostyce:

  • Nietolerancji laktozy ( cukier zawarty w mleku i przetworach)
  • Nietolerancji fruktozy ( cukier zawarty w owocach)
  • Przerostu bakteryjnego jelita cienkiego – SIBO (small intestinal bacterial overgrowth

 

Badanie wykonuje się aparatem GASTRO CHECK H2, jest badaniem bardzo bezpiecznym i można go wykonać u wszystkich pacjentów we wszystkich grupach wiekowych.

Test jest prosty i całkowicie bezbolesny - polega na wypiciu roztworu badanego cukru a następnie pobieraniu próbek wydychanego powietrza na zawartość wodoru ( efekt fermentacji)

Badanie trwa około 3 godziny; pacjent w tym czasie nie je i nie pije.

 

 

Przygotowanie do  badania:

- 2 dni przed badaniem (aż do dnia badania)  należy wstrzymać się z zażywaniem leków, takich jak: witaminy, aspiryna, antybiotyki, środki przeczyszczające.

- 1 dzień przed badaniem należy unikać warzyw wzdymających, takich jak: kapusta, cebula, por, fasola, warzywa marynowane. Nie należy palić papierosów i żuć gumy.

- NIE WOLNO pić mleka oraz soków owocowych

- 12 godzin przed testem, ostatni nieobfity i ubogi w błonnik pokarmowy posiłek.

- 6 godzin przed badaniem można pić wodę bez domieszki cukru.

Dzień badania - pacjent pozostaje na czczo (dopuszczalne jest picie wody bez domieszki cukru ), leki inne niż wymienione powyżej przyjmujemy zgodnie ze zaleceniem lekarskim. Przed testem należy dokładnie umyć zęby i wyszczotkować język (osoby z protezę nie powinny używać kleju mocującego w dniu badania).

 

 Bezwzględne przeciwwskazania do wykonania testu:

  • dzieci z wrodzoną nietolerancją fruktozy, galaktozemia.
  • rozpoznana lub podejrzewana poposiłkowa hipoglikemia

 

 

Nietolerancja laktozy

Laktoza to dwucukier zawarty w mleku, rozkładany przy pomocy enzymu laktazy do monocukrów glukozy i galaktozy. Nietolerancja laktozy jest wynikiem niedoboru enzymu laktazy w błonie śluzowej jelita cienkiego. Wówczas spożycie produktów zawierających laktozę prowadzi do jej fermentacji i nadmiernego wytwarzania gazów w jelicie cienkim i grubym, powodując wzdęcie, dyskomfort, ból w jamie brzusznej, biegunkę.

Dolegliwości zależą od ilości spożytej laktozy oraz stopnia niedoboru laktazy, odnosząc do codziennej diety, niektórzy mogą dobrze tolerować szklankę mleka, a inni nie.

U wszystkich chorych z objawami po posiłkowymi wskazane jest przeprowadzenie testu tolerancji laktozy.

 

Nietolerancja fruktozy

Występuje rzadko, jest więc słabiej poznana niż nietolerancja laktozy. Może wynikać z wrodzonego defektu metabolicznego lub wiązać się z nietolerancją nabytą w życiu dorosłym.

Fruktoza występuje w owocach, miodzie, jest dodawana do niektórych słodyczy, napojów gazowanych i sztucznie aromatyzowanych. Jest produktem rozkładu dwucukru sacharozy (glukoza + fruktoza).

Objawy są podobne jak przy nietolerancji laktozy, w diagnostyce wykorzystuje się test oddechowy z użyciem znakowanej fruktozy.

 

SIBO - Zespół rozrostu flory bakteryjnej jelita cienkiego

Jest to patologiczny wzrost liczby bakterii, zmiana jakościowa flory bakteryjnej w jelicie cienkim.

 

Przewód pokarmowy dorosłego człowieka jest zasiedlony przez około 1014 różnego rodzaju komórek bakterii, możemy je podzielić na korzystne dla organizmu gospodarza, potencjalnie patogenne oraz patogenne. Rozmieszczenie bakterii w przewodzie pokarmowym jest zróżnicowane i zależne od panujących warunków fizycznych i chemicznych. Liczba i różnorodność flory jest względnie mała w żołądku i wzrasta wraz z odległością od niego.

 

Informacje

 
Terminologia
Gastrofiberoskopia  - Celem badania jest obejrzenie powierzchni błony śluzowej, wyścielającej przełyk, żołądek i dwunastnicę oraz ocena kształtu i czynności ruchowej tych narządów. Gastrofiberoskopia pozwala stwierdzić obecność owrzodzeń, guzów i deformacji w badanym odcinku przewodu pokarmowego, uwidacznia zmiany naczyniowe oraz miejsce czynnego czy niedawno przebytego krwawienia.

Poradnie
Centrum Gastrologii - Dariusz Gajda :
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA,
PORADNIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH,
PORADNIA CHIRURGICZNA.

 

­